Vergoedingen

De poliklinische GGZ zorg wordt vergoed via de basisverzekering.

 

De praktijk heeft met de meeste verzekeraars een overeenkomst afgesloten (zie het overzicht onderaan),  waarbij is afgesproken dat de behandeling rechtstreeks door de verzekeraars wordt vergoed.

Bij een restitutiepolis heeft u recht op vergoeding van uw zorg. U ontvangt zelf rekeningen,  die declareert u bij uw zorgverzekeraar. Bij de restitutiepolis wordt de  behandeling ter  marktconformwaarde gebracht.

 

Sinds 2008 worden behandelingen vergoed op basis van dbc’s. Dit staat voor Diagnose Behandel Combinaties.

De kosten worden berekend op basis van de tijdsduur van alle activiteiten die aan de behandeling verbonden zijn. Ook indirecte tijd, zoals verslaglegging en overleg, wordt bij de behandelduur opgeteld.

Zie tarieven curatieve GGZ -www.nza.nl.

 

De tarieven zijn te vinden op deze NZA pagina en in dit bestand.

 

Eigen Risico:

De zorgverzekeraars hebben het verplichte eigen risico in 2014 gesteld. Wellicht heeft u ook nog een vrijwillig eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar.

 

No show - Niet Verschijnen:

Patiënten van de tweedelijns geneeskundige ggz die een afspraak missen en zich niet op tijd afmelden, no show tarief 50 euro per sessie.

 

Voorkom een rekening:

 

Als u uw afspraak niet kunt nakomen laat dit uw behandelaar zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur vóór de afspraak, weten.

 

Dit kunt u zowel telefonisch (evt. voice mail) als ook via de e-mail doen.

 

 

------------------------------------------------------------------------

De praktijk heeft een contract met de meeste zorgverzekeraars:

Achmea Groep, Aegon, Aevitae, Agis, Amersfoortse Verzekeringen, Andere Zorg, Azivo, CZ, Confior, Delta Loyd, FORTIS, Friesland zv,IAK-Fortis, Iza, Menzis, Multizorg Groep, Nedasco, OHRA, ONVZ, PNO, Stad Holland, SZVK, Trias, UMC, Univé, Uvit, VVAA, VGZ, VPZ, Zorg en Zekerheid.

 

Mocht uw verzekeringsmaatschappij niet genoemd zijn, informeer dan bij uw tussenpersoon of direct bij de verzekeraar.

DSW vergoeding via restitutiepolis sinds 2013

U dient zelf de rekening bij DSW

 

 

 

Made with Namu6