www.kennislink.nl/publicaties/depressie-cellen-onder-stress (informatie depressie)

http://www.nvvp.net/cms/showpage.aspx?id=1466 (informatie depressieve stoornis)

 

http://www.nvvp.net/website/patinten-informatie/aandoeningen-/paniekstoornis-en-agorafobie (informatie paniekstoornis)

http://www.nvvp.net/patienten-informatie/socialefobie (sociale fobie)

http://www.nvvp.net/website/patinten-informatie/aandoeningen-/posttraumatische-stress-stoornis-ptss (informatie trauma)

http://www.nvvp.net/website/patinten-informatie/aandoeningen-/gegeneraliseerde-angststoornis (informatie angststoornis)

 

www.adhdewww.addonline.nl (informatie  ADHD)

www.addonline.nl (informatie  ADHD)

 

http://www.nvvp.net/website/patinten-informatie/aandoeningen-/autisme (informatie autisme)

 

www.vmdb.nl (Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen)

 

http://www.nvvp.net/website/patinten-informatie/aandoeningen-/borderline-persoonlijkheidsstoornis (informatie Borderline persoonlijkheidsstoornis)

http://www.nvvp.net/website/patinten-informatie/aandoeningen-/persoonlijkheidsstoornis (informatie persoonlijkheidsstoornis)

 

http://www.nvvp.net/website/patinten-informatie/aandoeningen-/verslaving (informatie verslaving)

 

https://www.hersenstichting.nl/ (informatie hersenstichting)

http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i004316.html ( informatie over het brein)

 

http://www.trimbos.nl/onderwerpen/e-mental-health/aanbod (online cursus depressie,ADHD. etc)

 

www.trimbos.nl (instituut ontwikkelt kennis over geestelijke gezondheid en verslaving)

 

www.gripopjedip.nl (website voor jongeren)

https://www.windowsphone.com/nl-nl/store/top-free-apps/gezondheid/health ( apps)

 

 

 

www.psychiatrieforum.nl (informatie over de laatste ontwikkelingen binnen de psychiatrie)

www.psy.nl (blad over geestelijke gezondheid en verslaving)

psychiatrie-nederland.nl (artikelen over stoornissen)

www.kiesbeter.nl (betrouwbaar openbaar zorgportaal)

www.excellent-ggz.nl (declaratie software voor GGZ professionals)

www.trimbos.nl (instituut ontwikkelt kennis over geestelijke gezondheid en verslaving)

www.minvws.nl/dossiers/wet-big/voor-burgers/ (de Wet BIG heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te handhaven en te verbeteren)

www.minvws.nl/dossiers/wet-op-de-geneeskundige-behandelingsovereenkomst-wgbo/default.asp (patiënten en hulpverleners hebben rechten en plichten. Deze staan vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO))

 

 
 


 

Made with Namu6