Info

Waarneming/Bereikbaarheid:

 

In een zelfstandige praktijk kan een psychiater onmogelijk volledig bereikbaar zijn. Wel bestaat er een vaste periode dat u hem kunt bellen voor overleg. Buiten deze afgesproken tijden is uw psychiater niet bereikbaar. Voor acute, spoedeisende hulp is er een crisisregeling van de regionale GGZ Instelling waar een dienstdoende huisarts u kan aanmelden.

 

Tijdens vakantie van uw behandelend psychiater neemt een andere psychiater waar voor hem. Indien nodig kunt u met deze waarnemer een gesprek krijgen. Wie dit is en hoe u deze waarnemer kunt bereiken wordt vooraf met u besproken.

 

Informatie wordt aan patiënten doorgegeven via reply-email babuskova@gmail.com en/of is ter beschikking op voicemail  telefoon: 06.48.94.19.26.

 

Wetten die uw behandeling beschermen:

 

Een aantal wetten beschermen uw belangen bij een geneeskundige behandeling dus ook bij de Zelfstandig Gevestigde Psychiater. Hieronder een paar belangrijke informatie.

De wet BIG (Beroepen in Gezondheidszorg) regelt een register van alle artsen (en alle andere officiële werkers in de gezondheidszorg) die bevoegd zijn in Nederland. Uw psychiater hoort daar dus in opgenomen te zijn.

De wet WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) regelt zaken zoals de plicht dat er een dossier wordt bijgehouden, dat minimaal 15 jaar dient te worden bewaard. Dat U recht op inzage hebt en dat u het eens moet zijn met de voorgestelde behandeling. Ook mogen uw gegevens niet aan anderen worden doorgegeven dan uw huisarts (tenzij u nadrukkelijk vermeldt dat dit niet moet). Dus niet zonder uw schriftelijke toestemming aan keuringsartsen maar ook niet aan uw partner als die opbelt voor informatie.

 

De wet Klachtrecht regelt dat u klachten over de behandeling of behandelaar voor kunt leggen aan een klachtencommissie, tenminste als u daar in een gesprek met uw behandelaar niet uitkomt. Mocht dat zo zijn dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken aan de Klachtencommissie  Vereniging van Vrijgestigde psychiaters Amsterdam en Omstreken' www.vvpaoamsterdam.nl.

De wijze waarop een klacht in behandeling wordt genomen wordt omschreven in de klachtenregeling.

 

Kwaliteitsstatuut

 

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve ggz onder de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Deze wordt beschikbaar gesteld op verzoek en bevindt zich ook in de wachtkamer van de praktijk.

 

 

Made with Namu6